Forralt bor, pánkó és csúfondárosság, amennyi csak jólesik: otthon jártam Csíkszéken és telet temettem.

Hiszitek vagy sem, én ebbe helybe értem haza a szülőfalumban tartott farsangtemetésről, ahol hangos énekkel, tánccal űzzük el a telet s a nagy csíki hidegeket, és neki is ugrottam, hogy minél frissebb élményeket írjak meg nektek. Valamennyi népi hagyományunk közül ez áll legközelebb a szívemhez, de hogy is ne állna, hiszen teljes hétvégét áldozunk mulatozásnak és hagyományaink megélésének. Biz’ a fehér lovat mi sem azért nyergeljük meg évről évre, mert nem lenne egy deres helyette, hanem mert ez a településünk hagyománya. A hangos ének s a hozzá dukáló hegedűszó sem azért csendül fel a falu szegleteiben, mert a kapun belül az éles hangú asszonyok nem tudták volna az embereiknek kimondani bánataikat, sokkal inkább azért, mert ezzel űzzük el a telet és készülünk a nagyböjti csendességre.

Minden asszony jöjjön ki, lásson csudát ideki

A népi csujogatás, ami jelezte az embereknek: a farsangi körmenet megérkezett. A szegletek rendre kitettek magukért, forralt borból és pálinkából hiány nem volt. Főtt pityóka, túró, hagyma, jó húsos szalonna, mert a nagy mulatozásban megéhezik az ember. Mákos lőnye, csöröge vagy pánkó az édesszájúaknak, a hagyományos farsangi terülj-terülj asztalkám soha máskor annyira jól nem esik, mint farsangbúcsúztatón. S hogy a jó ételt, italt lemozogjuk, a talpunk alatt nemcsak a sár, hanem a jó ritmusos népzene is ott volt. „Aranyóra a farom, úgy jár ahogy akarom”, kiáltották két perdülés között a bortól pirospozsgás orcájú székely ruhás leányok. A legények sem restek, érkezik a válasz azon nyomban: „Ez a leány talicska, minden legény taszítja”. A jó szándékú csúfondárosságot s a viccet ilyenkor mindenki érti, jókat nevetünk rajta, s igyekezünk megtromfolni a másikat valamivel. Rosszkedvű embert nem találni a faluban ezen a napon. S hogy a kupica pálinka jobban essék, valaki a társaságban elkezdi, s ki igazat érez benne, az mind folytatja: „Aki pálinkát iszik, azt az ördög elviszi. Aki pedig nem iszik, azt es’ utánaviszi”.

Aranyalma gurulóba, most vagyunk az indulóba

A falu több szegletén várták a körmenetet, nem lehetett napestig egy helyt megülni, sátrat kellett bontani. Az évek során rendre úgy esett, hogy az én tisztem lett a menet megindítása a fenti csujogatás kikiáltásával, mert ebből mindenki tudta, Illyést fogni kell, s indulunk tovább. Illyés vagy Illés a farsangi hagyományunk másik alkotója a fehér ló s a pánkókkal telitűzdelt fenyőfaág mellett. Illés nem más, mint népviseletbe öltöztetett szalmabábu, amit az asszonyok olyan nagyon nagy beleéléssel búcsúztatnak el, hogy ha az ember nem tudná az igazat, azt hinné, tényleg valaki fia-bornya temetésének a közepibe cseppent belé. A gúnyosságot már emlegettem korábban, no, hát abból a temetési szertartásban sincs hiány, van pap is, kántor is, ahogy illik. Azok aztán mondanak mindenféle jót a közszeretett báburól, az asszonyok jobban közrefogják, mint éltibe valaha, s búcsúznak szebbnél szebb gondolatokkal: „Emlékszel-e, mikor elmentünk ketten a mezőre kendert nyűni, s te elöl elfuttál s egy bokorba bébúttál, s amikor oda értem, azt mondtad, hogy bö. Jó vótál a bokorba s most mensz a pokolba.”

Minden asszony menjen bé, kapjon dolgot odabé

Amikor aztán az utolsó állomásnál is elmondta ki-ki a maga részét, eltáncoltuk a csizmánk sarkát és a borosfazék aljából már csak a mázat lehet kimeríteni, akkor esment jelezzük, persze csak úgy finoman, hogy végéhez ért a farsangi körmenet. Illést es utolérte az ismételten kiprédikált sorsa. „Három méter kolbász legyen a leeresztőköteled, kilenc tábla szalonnacska legyen a szemfödeled” – itt biza végleg elbúcsúzunk tőle, egészen a következő esztendőig. Illés betyársága s a rajta díszelgő népviselet miatt nem visz rá a lélek, hogy bégyújtsunk alája, ezért mi csak szalmát égetünk, s nem a bábut, de annak a füstje is épp úgy űzi el a telet, ahogy azt a rendje s módja megkívánja. Ezután énekelve a körmenet visszamegy a falu központjába, s onnét mindenki veszi az utat a nyakába s uccu, ki-ki a maga portája felé.

 

A képet készítette: HUGZ ART

Hozzászólások