Egy emberi alak két lába és redőkben lehulló ruhája… A felvinci református templomban a szentély keleti oldalán a jelenlegi orgona mögött freskók bújnak meg. Mikor épült a templom, miért csupán kis része látható a freskóknak, és milyen történelmi ösvényen halad végig a község és annak épületei? A református lelkipásztort, Lukács Györgyöt kérdeztem.

Milyen nagyobb történelmi mérföldköveket lehet megemlítetni Felvinccel és református templomával kapcsolatban?

– A település Fehér megye északkeleti részén fekszik és valamikor Aranyosszéknek volt a közigazgatási központja. A 13. század első feléből való az első okleveles említése, ahol még Oronos Winch néven lehet róla olvasni, de kapartak elő olyan leletet is, amely tényszerűen igazolja, hogy a kőkorszaktól kezdve itt valamilyen település volt, ha nem is ezen a néven és ilyen formában. 

A templomépítéssel kapcsolatban foghíjas a rendelkezésre álló adatmennyiség, mert a pápai dézsmák 14. századi regesztrumába még nem került bejegyzésre, a lassan harminc éve felfedett freskók viszont egyértelműen bizonyítják, hogy akkor már itt állt. Ilyen tekintetben csak az alaprajzi elrendezés tényeiből tudunk kormeghatározást levonni, például abból, hogy a templomot körülvevő ovális körítőfal hasonlít a környéken látható többi templom erődítéseihez és abba több korábbi, valószínűleg római faragott kő is bele van építve. 

Az említett freskókat a 90-es években tárták fel a szentélyen, amikor belső felújítást végeztek, és a falrepedés javításánál a munkások vették észre a freskó egy részletét. A templom, sajnos, több atrocitást is elviselt, például az 1848–1849-es szabadságharc során mindkét évben áldozatául esett az eseményeknek, ezért többször is újra kellett építeni egyes részeit, nem láthatjuk a teljes monumentális falfestményt, csak bizonyos részeit. 

– Mit ábrázolnak a freskók? 

– A keleti zárófalon maradt fenn néhány bibliai jelenet, nagyjából a teljes freskó hetven százaléka, és a szenvedéstörténetet ábrázolja. A falkép több részre osztja a falat, három egymás alatti regiszter különíthető el. A legfelső részben a keresztre feszítés momentuma vehető ki, a középső rész hiányával viszont a lényeges rész már nem látható. A legjobban kivehető, legszebben fennmaradt a második rész észak felé néző oldalán található alkotás, Jézus testének a keresztről történő levételét ábrázoló jelenet, ahol Krisztus leemelt testét jobbról egyik tanítvány, balról Mária támogatja. A tanítvány mellett feltételezhetően János evangélista áll, a másik felén, Mária oldalán még két másik női szent. A második regiszter déli oldalán, szintén a felső részen Krisztus sírba tétele látható, ahol a nyitott sírban fekvő Krisztus fölé Mária hajol, tőle balra tanítvány áll összetett kézzel. Mária mögött még két másik glóriás alak töredéke is látható. A legalsó regiszter is szinte felismerhetetlenné roncsolódott, de a kutatásokból kivehető, hogy az északkeleti sarokban szárnyas angyal alakja volt látható valamikor, tőle jobbra meg az alvó katonák közt feltámadó Jézus.

– Milyen következtetéseket vontak le, akik a freskók feltárásával, restaurálásával foglalkoztak?

– 1996-ban leltek rá a freskókra, folyamatosan kutatták, majd 2002-ben kezdték el konzerválni, rekonstruálni, esztétikailag kiegészíteni. Kiss Loránd marosvásárhelyi restaurátor vezetésével folytak a munkálatok és abból állt a folyamat, hogy a templom külső és belső részén is kis ablakokat készítettek, felmérve, hogy hol van freskó, mi meddig nyúlik el. Ezután következett a freskók tényleges feltárása, konzerválása, restaurálása. Abban reménykedve, hogy a további részleteit is meglelik a freskóknak, elkezdték kutatni a szentély karzat alatti részét, a kutatás eredményeit összesítve arra a következtetésre jutottak, hogy a fennmaradt középkori vakolatfelület annyira töredékes és sérült, hogy nem érdemes teljes vakolateltávolításban gondolkodni. A templom másik felén is nyitottak kutatóablakokat, de azonkívül, hogy ott is megtalálták a regiszterelválasztó vonalakat, nem leltek semmire, így 2008-ban lezárták a kutatómunkát. 

– 2008 óta milyen változások, javítások mentek végbe kívül, belül? Milyen további restaurálásra lehet számítani a templomon a jövőben?

– 2015-ben a templom északi szárnyának az újjáfedésére, 2016-ban a templom teljes belső felújítására, 2019–2020-ban pedig a templom külső felújítására került sor. Az előbbiek hívek adományából, az utóbbi magyar állami támogatásból valósulhatott meg. 2020-ban sikerült ablakokat, ajtókat cserélni, betartva a templom strukturális felépítését, legutóbb, 2023-ban pedig a templomgomb teljes és a torony sisakjának részleges felújítását sikerült elvégezni. Külső freskó is van a templomfalon a déli bejáratnál, de annak egyelőre még nem fogtunk neki, lévén, hogy hatalmas projekt és nagyon költséges belevágni. Ha a Jóisten megsegít és sikerül, azt is feltárjuk, illetve jövőbeli terv a templomtorony lemezborításának restaurálása is.

Hozzászólások