Elmélkedős

Ferde tükör: a degeneráció nem minősül hagyományéltetésnek

by Kurta Andrea | 2024. 04. 05. | Ferde tükör: a degeneráció nem minősül hagyományéltetésnek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | Elmélkedős,Slider

Eljött feltámadásunk édes ünnepe, sőt már el is telt. Ha meg húsvét, akkor a sonka-kolbász-báránysült trió mellett elmaradhatatlan a hétfői locsolkodásnak nevezett komédia, amit a kultúratudatosságtól tiszta ifjú legények biztosítanak.

A hagyományos locsolás a lány és a legény számára is ugyanannyira kellemes élményt jelentett, régen. Valamikor a locsoló legények összegyűltek, viseletet öltöttek, nótákat énekeltek útközben, és tisztelettel mondták el a verset. A lány megsepert kapuelővel, hímes tojással és vasalt kötényben izgatottan várta a locsolóit. Ezzel megadva egymásnak azt a tiszteletet, amit ez a hagyomány valójában jelentett, és amit ma is kellene jelentenie. Ma már nyomokban is alig, csak kevés helyen tartalmaz hagyományt a locsolási procedúra. A század locsolólegényei jelentős részének egyetlen motivációja a berúgás kecsegtető lehetősége, méghozzá ingyen. 

A cél ennek a berúgásnak a megvalósítása a lehető legkevesebb idő- és energiaráfordítással. A szép rózsaszál és a tavaszi virág szavakat a szlengek, a macsósnak hitt szexista megjegyzések és az önkritika nyomtalan hiánya váltja fel. Mert ha piros a tojás és fehér a nyuszi, a locsolásért jár a puszi, ezt már nagyon is jól tudjuk. A kis locsoló, amiben nem parfüm van sem új számunkra. 

A két-három soros Versem a tavalyi, szabad-e locsolni odalökött mondatok meg – lányok, legyünk őszinték – pont annyira feleslegesek, mint 16 év felett a tojásfestés, a locsolók úgyis bort isznak, nem tojást esznek. Ha valaki nagyjából öt perc szövegtanulási energiát sem képes szánni a locsolásra, az menjen a kocsmába fröccsözni, akkor legalább megkíméli a hervadozó virágszálakat a szekunder szégyentől. 

Kiskorban megengedett, sőt már-már aranyos, ha valaki a kis tejfogaival ékesítve elmondja, hogy Pistike vagyok, szép és laza, locsoljak, vagy húzzak haza? – na de ha Pistikének már körszakálla és lakáshitele van, ez a stílus még annyira sem áll jól, mint a szandál zoknival. Meg sem kell tehát lepődni, ha évről évre egyre több lány várja a daliás locsolóit kulcsra zárt kapuval. A szexista célozgatások a versekben nem teszik a szavalójukat imponálóbbá számunkra, ha valamit, akkor elemi szintű undort vált ki. Kedves erősebb nem, ha eddig a kínos mosolyokból és a nyögve nyelős fogadtatásból nem jöttetek rá, most felvilágosítalak: bizonyos kor után vagy ne locsolj, vagy tedd rendesen. A hagyományok éltetése nem kötelező, de ha nem élteted tisztességesen, legalább ne gyalázd meg azt. Még szerencse, hogy a szomszéd tízéves kisfiú, kis kalapban, ingben és szép verssel meglocsolt, és bár Ludas Matyinak volt öltözve, mégis a napom fénypontjává vált.

A végére hoztam nektek két verset, ami valóban a húsvéti locsolás lényegét hordozza magában.

„Ott fent a Hargitán, magas fenyők vannak, lent a hegyek alján székely népek laknak, olyan a székely, mint egy-egy fenyőfa, az idők próbáját örökké kiállta. Ünnepet köszönteni szólnak a harangok, melyek azt hirdetik, Jézus feltámadott. Nem fekszik a sírban, új életet hozott, támadj fel én népem, ne légy többé halott. De van a székely népnek sok-sok hagyománya, de még annál is több régi jó szokása. Húsvét másodnapján locsolkodni járok, ezzel egy régi hagyományt örökké ápolok. Most én is követem az ősök hagyományát, meglocsolhatom-e a házuk szép leányát?” S ha az igenlő válasz a háziaktól elhangzott, márpedig ilyen szép vers után elhangozni bizony szokott, akkor a leány máris kapta „vasviderből” a kútvizet.

„Erdély közepében kinyílott a rózsa, az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója. Megöntözném százszor is én, szálljon áldás rája. Ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva. Locsoljuk és áldjuk ezt a szép virágot, ez terem a magyar népnek édes szabadságot.” A vers végeztével, miután mindenki visszatért a trianoni időszakból a jelenbe, egy pohár pálinkával nyugtázták, hogy a ház leányai és női jövőig permetezve vannak hervadás ellen.

 

Kép forrása: dka.oszk.hu; Munkácsy Mihály: Húsvéti locsolás

Hol sírjaink domborulnak

by Váry-Sylvester Péter | 2024. 03. 14. | Hol sírjaink domborulnak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | Elmélkedős,Slider

Mert egy nap valaki a mi hantunk mellett is leborul majd, hogy imádság mellett megemlékezzen mindarról, amit cselekedtünk, alkottunk, amit hátrahagytunk az utókor számára – mindarról, ami voltunk. Hiszen az élet értelme valahol az is volna, hogy szebb világot hagyjunk magunk után, mint amibe születtünk. Hogy ne csupán annyi maradjon rólunk – éltünk… hanem az is, hogy maradandó értéket teremtettünk, olyan tudással ruháztuk fel az utódainkat, amelyből ihletet meríthetnek, amelyre építhetnek, amely alapul szolgálhat az oly gyakran emlegetett „nagyobb cél” elérésében.

Talán idealista vagyok. Minden kétséget kizáróan túlságosan nagy reményt fektetek a szellem erejébe és az igazság előretörésébe, főként olyan világban, amely aktívan ennek az ellentétét kívánja kicsikarni az emberből. Olyan világban, amelyben ismételten éleződnek ki a geopolitikai törésvonalak, testet öltenek az elfojtott konfliktusok, és minden társadalmon belül áthidalhatatlannak tűnő szakadékok alakulnak ki napról napra. Talán már a holnapban is értelmetlen gondolkodni, nemhogy a jövő nemzedékei számára előkészítendő lelki táplálékban, de mégis abban bízom, hogy van értelme annak, amit a mindenkori értelmiség teremtett, és amit kortársaimmal alkotni fogunk.

Hiszen, végső soron, sosem volt ez másképp. Mi lett volna akkor, ha a márciusi ifjak nem bíztak volna abban, hogy követeléseikkel el tudják érni a békét, a szabadságot és az egyetértést, ezáltal szebb világot teremtve maguk és utódaik számára? Céljukat végső soron elérték, csupán nem eredeti elképzelésük alapján. Bár Világost közel két évtized terror követte, a kiegyezést követő boldog békeidők fél évszázada a korábbiakban sosem tapasztalt prosperitást és fejlődést hozott. Petőfi, Jókai, Vasvári, Bulyovszky és Irinyi; Batthyány, Kossuth, Deák, Szemere és Széchenyi; Dessewffy, Aulich, Damjanich, Török és Lázár – egyikük sem a hírnév reményében, hanem az eszme érdekében cselekedett.

Nemzeti ünnepünkre hangolódva tanulságos lehet összevetni, hogy százhetvenhat évvel ezelőtt milyen célokért küzdöttek elődeink, és napjainkban miért harcolunk mi. Az elnyomást, az igazságtalanságot, az esélyegyenlőtlenséget nap mint nap tapasztaljuk, áldozatai vagyunk, de mégsem lázadhatunk ellene fegyverrel, csupán leleményességgel és a törvény eszközeivel. Érzékeljük a reformok szükségességét a mindennapi életben, sóvárgunk a nyugati szintű fejlődés, tőke és államapparátus után, de ezt látszólag másra nem bízhatjuk, hát nekünk, magunknak kell azzá az elitté fejlődnünk, amely el tudja indítani a fejlődést. Több élet munkáját vázoltam itt fel, de ezen célok eléréséért a sajátomat bármikor önzetlenül felajánlom.

A kommunista diktatúra erdélyi értelmisége ismerte fel és tett eleget talán a legjobban a vállaira ereszkedő kötelesség terhének: a kultúra életben tartásának, ápolásának és gyarapításának érdekében az irodalom által. Bár a kényszer szülte a terhet, eredménye számos nemzedék szellemi gyarapodása volt – olyan rezsim égisze alatt, amely pontosan ez ellen küzdött tűzzel-vassal. Így hát bárhol is domboruljanak sírjaink Torinótól Aradig vagy Kolozsvártól Sepsiszentgyörgyig, éljünk úgy, hogy érdemes legyen ránk emlékezni.

Manifesztációtutorial szkeptikusoknak

by Kölcze Renáta | 2024. 03. 07. | Manifesztációtutorial szkeptikusoknak bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | Elmélkedős,Slider

Sajnos vagy nem sajnos, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a spiritualitás, TikTokon a #spirituality trending téma több mint 4 millió poszttal. Belenéztem néhány videóba, és olyan fogalmakról tanulhattam, mint angyalenergia-effektus, a fülcsengésnek a különböző spirituális okai, rózsavíz, manifesztáció és ehhez hasonló kifejezések. Alapvetően az egyén energiáira fókuszál a spiritualizmus új hulláma és arra, hogy minél magasabb és megvilágosodottabb szintre kerüljön az ember. 

Mi is az a New Age mozgalom?

A New Age mozgalom a nagy fundamentalista vallásokon kívüli különböző spirituális gyakorlatokat foglal magába. Támogatja a fokozott spirituális tudatosságot, az intuíción alapuló gondolkodást, valamint a másokkal és a természettel való békés kapcsolatot. Nincsenek szövegek, tagságok vagy beavatások, mivel a spiritualitásnak ez a formája erősen egyénre szabott. A New Age spiritualitás az 1970-es és 1980-as években terjedt el a vallási és spirituális közösségekben a polgárjogi mozgalomra és a világszerte tapasztalható nyugtalanságra adott válaszként. Ebben az időszakban az Egyesült Államokban erőszakos felkelésekkel, a diszkrimináció és a rasszizmus elleni tiltakozásokkal, valamint a vietnámi háború utóhatásaival kellett szembenéznie. Ezzel egyidejűleg a spirituális emberek úgy vélték, hogy a Vízöntő kora nevű bolygóváltás új gondolati korszakot fog bevezetni. A követők, más néven a New Age keresői úgy érezték, hogy ez az új korszak békét hoz majd a Földre. A követők úgy gondolták, hogy ez bepillantást enged az embereknek egy új világ jövőjébe, amely maga mögött hagyja a negativitást, és lehetővé teszi, hogy mindenki együtt, reménykedve és pozitívan haladjon előre.

Vállalom a megkeseredett cinikus szerepét, aki beleköt egy ilyen pozitív és világmegváltó mozgalomba. Mivel a New Age is különböző keleti vallásokból átvesz egy-egy neki szimpatikus dolgot, ezért én is az ő módszerüket fogom használni, és kritizálom a számomra legantipatikusabb részét ennek a hitnek, ami nem más, mint a vonzás törvénye. Alapvetően New Age-technika, hogy különböző tudományos fogalmakat használnak nem tudományos kontextusban, például kvantum vagy energia. Ha megkérdőjelezed a hitüket, akkor gyakorlatilag a tudományt kérdőjelezed meg, vagy egyszerűen nem vagy azon a spirituális szinten, hogy megértsd. Én kifejezetten károsnak tartom a vonzás törvényét. És nemcsak azért, mert gyakorlatilag lustaságra nevel – nem kell ugyanis semmit csinálnom, ha leírom a papírfecnire, hogy szeretnék egy bordópiros, 1987-es Chevrolet Impalát (fontos a pontos leírás), akkor az univerzum megtalálja a módját, hogy eljuttassa hozzám –, hanem azért is, mert a kritikus gondolkodást csírájában irtja ki, ami az egyik legfontosabb skillünk kellene hogy legyen a post-truth médiában. De visszatérve az univerzumhoz, ami vagy aki ezek alapján osztály szerint különbözteti meg az embereket, mert többnyire felső középosztálybeli fehér nőknek sikerül bevonzani gazdag férjet és további javakat. Ennek nem feltétlenül sikerült megértenem a fizikáját, kutatásaim során (görgettem a TikTokot) arra jöttem rá, hogy az univerzum tudatos lény, aki gyakorlatilag a több billió bolygó és ki tudja hány intelligens faj közül pont a Földet és az emberiséget választotta mesterének, akit szolgál, valószínűleg látja, hogy nem áll jól a szénánk. Várom azt az időt, amikor spirituális misszionáriusok indulnak el, mondjuk Afrikába ételt manifesztálni, Ázsia különböző országai közt békét manifesztálni, megnézném, ahogy Európából kimanifesztálják az egyre erősödő szélsőjobboldalt, majd érinthetnék Amerikát is, ahova olyan vezetőt manifesztálnak, aki először is 50 évnél fiatalabb, tud még járni és koherensen beszélni. Teljesen ingyen és bérmentve terveztem meg a Manifesztáció World Tourt.

BÚÉK luxuskivitelben

by Kurta Andrea | 2023. 12. 31. | BÚÉK luxuskivitelben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | Elmélkedős,Slider

Az eltúlzott karácsonyi költekezés és kényszeres vásárlási lázban telt napok lejárta után sem lélegezhet fel a számlaegyenlegünk sokáig, hiszen kopogtat a szilveszter. Mindenhonnan nagybetűs BÚÉK néz vissza ránk, amit szintén a fényűzés és a pompa jellemez, na meg a pezsgő, a virsli, a franciasaláta, avagy böff, és a hideg tál készítése és fogyasztása bármilyen mennyiségben és arányban.

De nem a menü az, ami a fiatalok szilveszterezési tradícióit leginkább jellemzi, hanem az ünneplés hogyanja, mikéntje. Két töltött káposzta és pohár pálinka között, a kajakóma beállta előtt még eszembe jutott, hogy mennyire várja minden fiatal az újévi bulizást, minden rossz elengedését, a nagyon ambiciózusok még az új év új én fogadalom megtételét is. Ezen felindulásból érdeklődni kezdtem, ki hogyan tervezi az év elbúcsúztatását és főleg, hogy mennyi anyagi ráfordításába kerül. Mert nem kell szépíteni: az árak az egekben, az elmúlt három évben a bérelhető házikók ára a kétszeresére emelkedett, a fiatalok számláján pedig általában sincs kettőnél több nullás összegű szám. „Mert a fiatalok fejében csak a buli, a flancolás jár. Ezeknek már semmi nem elég, aztán elsején tele van velük a sürgősség, bezzeg, régebb nem így ment.” Már-már hallom a lelki füleimmel, amennyiben ilyen kifejezés létezik, ahogy hasonló mondatokat hangoztatnak a meg nem értők. A valóság viszont sokkal bonyolultabban zajlik le a fiatal életében, hiszen emlékeket szeretne, kellemes időtöltést a barátaival, kihasználni a vakációt vagy a szabadságot, de közben törekszenek a gazdaságos, nem túl sok pénzt elverő szilveszter megszervezésére is.

Magam is már számos formában töltöttem a szilvesztert, voltam többnapos, de egyéjszakás buliban is, választottam munkát is szórakozás helyett, mindig a helyzettől függően alakítottam az év ezen időszakát. 

A megkérdezett ismerősök, barátok forgatókönyve közül, helyszín kategóriában a legdrágábbnak mindennel ellátott, igazán extra ház bizonyult, a maga éjszakánkénti 5000 lejes ajánlatával, nagyjából húsz személy számára. Ez egyértelműen nem a diák, az egyetemista vagy az átlag fiatal pénztárcájával kompatibilis összeg, főleg a már amúgy is költséges hónap eleji Mikulás és az azt követő karácsony után, viszont ha körülnézünk a többi opciók között a Bookingon vagy hozzá hasonló felületeken, néhány megyével odébb, fővárosunkhoz közelítve vannak még ezt is megszégyenítő, már a jóérzés határán sokszorosan túlmenő, kész vagyont követelő lehetőségek is. Akad, persze, jóval olcsóbb alternatíva is, amennyiben még mindig a házbérlés tengerén evezünk, de ezekben az esetekben sem az olcsó az első jelző, amit a bérléshez köthetünk, csupán a csilliárdokért bérelhető opciók mellett ezek még beleférnek a megfizethető kategóriába. Ha nem vágyunk a hiperszuper, extra házikóra, vannak olyan helyek is, amelyek cirka 500-1000 lej értékben bérelhetőek. Persze, ezek az árak is egy éjszakára vonatkoznak, így ha néhány becsületes napot el szeretne tölteni valahol a társaság, összértékben csak a helyszín kipipálása ebben az esetben is súrolni fogja a több ezer lejes pénztárcabénító plafont. Ez egyértelműen megoszlik, ha tizenöt-húsz fős társaság tervez együtt ünnepelni, de arra sem támaszkodhatunk, hogy minél többen legyünk, mert több személyre osztódik az összeg, lévén, hogy a házikók kapacitása az olcsóbb árkategóriában – ami még mindig nem olcsó, csak egy fokkal job, mint a teljes mértékű csőd a szilveszter miatt – legfeljebb 12-15 főre alkalmas. A nagyobb baráti társaságok helyzete is megoldható, ilyen esetben szomszédos házakat is bérelhetnek, így két házban közel harminc személy kényelmesen ünnepelhet, ez viszont nyilván duplázza a költségeket. Egyértelmű tehát, hogy a mai világban nem jövedelmező, ha sok barátunk van és minddel egyszerre szeretnénk ünnepelni. Ha az átlagot vizsgáljuk, és 14 személyes társasággal, középkategóriás, éjszakánkénti 700 lejbe fájó házikóval számolunk, illetve három éjszakával, hogy legyen egy teljes nap is az ünneplésben, az akkor is 150 lejbe kerül. Ami nem nagy összeg. Ez viszont még csak a szilveszternek az a része, hogy fedél kerül a fejünk fölé és párna a fejünk alá. Az étel és ital még sehol, és ha mindent sorra veszünk, lassan, de biztosan egész szépen gyarapodni látszanak a kiadások. 

A legjobban mindenképp azok a társaságok járnak, akik saját házban ünnepelhetnek, így a caragialés bankókat fordíthatják más kiadásokra, mint például a hús vagy a miccs, mert ugyebár nincs többnapos bulizás grătarozás nélkül. Ez is kényes helyzet, mert akié a ház, azé az egész hétvégés stressz, hogy ne törjön be ablak, ne kelljen ágyat vagy ágyneműket felégetni, és rakhatja egész éjszaka a tüzet. Akinek meg tiszta véletlenül akad felesleges háza, az inkább kiadja, mert abból bevétel érkezik és a kár is felmérhető, megfizettethető. De feltételezzük, hogy a lehetőségek pénznyelő tengerében végre szilveszteri kecóra találunk. Akkor mehet az igazi szervezkedés. 

Most mindenki ígérje meg, hogy nyugodt marad, mert a következő pont váratlanul érhet minden szülőt. Jöhet a nagy kérdés megválaszolása: milyen piát és mennyit vegyünk? A borvizes flakonban hozott házi pálinkák mellett azért előkerülnek más finomságok is, természetesen mértékkel – ugye, igen. A nagy dilemma, hogy minőség vagy mennyiség az utóbbi években háttérbe szorult. Minden fiatal, akinek fájt már a feje a Jäger olcsó koppintásától, vagy ette már a kefét a beazonosíthatatlan összetevőjű vodkától, az tudja, hogy a minőség hálás dolog. Társaságtól és a személyek összeszokott dinamikájától függ, hogy a fogyasztandó innivalókat is közösen vásárolják, vagy mindenki visz magának, és gazdálkodik a maga tulajdonából, ezzel persze elkerülve, hogy ne adj’ Isten, az is fizessen, aki nem is iszik és fordítva. Az ital eldöntése tehát elég nagy falat, de ha már a falatokra térünk ki, az is tökéletes vitaindító, hogy mit együnk. Esetenként az étel kérdése már sokkal egyértelműbb, a hűtőszekrénybe bekerül a jól bevált otthonról pakolt, fagyisdobozokban tündöklő böff, bécsiszelet, töltött tojás, sonka, paprika, paradicsom és minden egyéb. Ebben a döntésben is opció, hogy mindenki a saját gyomráért felel és magának hoz ételt. Van persze, ahol önzetlen svédasztal alakul ki és végül a közösbe kerülnek az otthoni falatok, de van, ahol mélyen elítélendő a kommunizmus egyenlőségalapja és határozottan megmarad a magántulajdon felállása. Létezik, persze, az az opció is, hogy a lányok közösen hozzák és készítik a kaját mindenki számára, cserébe meg nem kell semmilyen innivalót hozniuk vagy pótolniuk az italok árába. De a lehetőségek tárháza itt is sokszínű és variálható, éppen a bőség zavarából alakulnak ki sokszor a feszültségek is.

Összességében igen hamar és lazán belefuthatunk egy ezresbe fájó szilveszterezésbe, de okosan megszervezve ebből le is lehet faragni. Mindenképp tanácsos időben elkezdeni az előkészületi munkát, mert az ominózus december végéhez közeledve a házak ára tökéletesen fordítottan arányosan egy és ugyanazon iramban emelkedik, mint ahogyan a hőmérséklet csökken.

Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem

by Lukács Orsolya-Izabella | | Csillagok, csillagok, mondjátok el nekem bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | Elmélkedős,Slider

Ha felnézünk az égre és mindenféle csakránkat megnyitva figyelmesen beletekintünk a Nap, a Hold, a bolygók, valamint az állatövi aszcendensek és a középhegy jegyeinek viszonylagos helyzetének állásába, kielemezzük, hogy éppen hány szúnyog, légy, madár, ufó száll el felettünk, hány pók meg hangya mászkál a lábunk alatt és épp hol viszket a fülünk, ebből meg egy sokadfokú egyenletet készítünk, belátást nyerhetünk abba, hogy milyen csodákat tartogat az új év. Persze ennek az egyszerűbb, bolygó-, ufó- meg csakramentes változata az, ha egy topjoy üdítő kupakjának üzenetét olvassuk el és annak engedjük át a jóslás varázsát. De most kivételes módon dobjuk fel a tarot kártyákat, elemezzük a csillagjegyünket és engedjük, hogy a horoszkóp beleringasson minket a 2024 trailerébe, a Na majd most szökőévbe.

Vízöntő

Hát, kedves barátom, a csillagok fénye nagyon kusza és silány, de azt súgja, hogy te az elmúlt időben nagyon erőlködtél, hogy megfelelj mindenféle elvárásnak, most meg bizony ez változni fog. Azt mondja a nagykönyv, hogy kicsit ki kell vetkőznöd a jól bejáratott életstílusodból, ami nem volt kényelmes, de sok embert boldoggá tettél vele, és új útra kell lépned. Az viszont egy másik könyvben olvasható, hogy az ember előtt két út áll, ami közül az egyik járhatatlan, a másik meg az alkoholizmus, szóval ezeket együttvéve az új esztendő – szerény véleményem szerint – főként a kocsmaváltásról fog szólni a te esetedben. Egyértelműen a lehetőségek tárházát löki majd eléd (is) az élet, és elméletileg, ha jól döntesz, dőlni fog a lé. Szóval lesz pénz az ivászatra az új kocsmában, majd válogass egy jót a Piezişa kocsmaválasztékában.

Halak

Ez az év se a szerelem meg a szex éve lesz, de helyette a karriered szárnyra kap. Azt nem tudom, hogy diploma nélkül egyetemistaként hogyan, de ahogy a pap is mondja, Én az Úr, bár méltatlan, de hivatalos szolgája vagyok, szóval amit tudok, átadom, a többi nem az én dolgom. A lényeg, hogy a vízöntővel ellentétben te ne változtass semmin, nehogy átmenj fizika egyetemre Kalló Alpárral, éldd csak úgy az életed, ahogyan eddig, és lelkesen várd az április 30. és június 8. közötti időszakot, mert akkor majd meggazdagszol. Ne görcsölj – ha ilyen szépen leírom, biztosan nem fogsz –, csak élj mint órában a kakukk, és jó lesz minden.

Kos

Itt az ideje felszedni egy halak csillagjegyű emberkét, mert bizony neked is csak egy kiemelkedő időszakod lesz, ugyancsak az április 30. és június 8. közötti napokon és azon kívül várnod kell türelmesen. Hogy mire? A csillagok úgy döntöttek, erre költői homályt helyeznek, ez nem igazán derült ki, de elvileg nagy durranás lesz, úgyhogy megéri várni a sült galambra. A te szádba ugyanis ezek szerint magától be fog szállni, ráadásul a nyári időszak elején. Akkor ugyanis a horoszkóp egy kis l’amourt ígér, de csak úgy, mint Kiszel Tünde: talán igen, talán nem, jó találgatást, sok puszi! Lehet csak egy sikeres szesszió, lehet egy jól sikerült májusi diáknapok utórezgése. Mindenesetre, bízz Kiszel Tünde talán igenjében és a Mars bolygóban!

Bika

Amikor azt mondják, hogy szökőévente egyszer, akkor bizony rád gondolnak, kedvesem! Mert te 2024-ben olyan döntést fogsz meghozni, amit már olyan régóta tartogatsz magadban és amin olyan régóta vacillálsz, hogy annyi idő alatt egy elefánt is megborjúzhatott volna, pedig ahogy a 2 lej is 2 lej egy egyetemistának, a 22 hónap se kis idő, még egy elefántnak sem. Az április 21-i napot pirossal karikázd be a naptáradban, mert annak nagy jelentősége lesz. Lehet, akkor sikerül befejezned az államvizsgád, lehet, akkor sikerül találni egy szerencsétlent, aki megírja helyetted, de lényeg a lényeg, hogy az a nap más lesz, mint a többi, ezt te is jól tudod.

Ikrek

Ha valaki túlszárnyalja idén a bikát, az te lehetsz. Lengetheted ugyanis előtte a vörös leplet, akkor sem fog feldöfni, sőt mitöbb – a vörös lepel szőnyeggé fog változni és azon 2024-ben te fogsz a leginkább tündökölni. Ha nem tudtad volna, hát elmondom, Hosszú Katinka is bika, de még II. Erzsébet is, és te, drága teremtés, mindkettőt túl fogod szárnyalni ebben az évben. Egyenesen isteni csodákat figyelhetsz meg minden területen: szerelem, család, karrier, pénz, egészség. Arra vigyázz viszont, az egyetem nem volt a felsoroltak között, szóval amíg minden más nyugodtan alakul magától, mint Reményik Sándor versében a kegyelem, addig a szemináriumos jelenléteidre és a vizsgákra való készülésre különösen figyelj.

Rák

Kis pénz, kis foci. Hogy ezt Puskás vagy PSGOgli mondta először, vitatható, nagy név ugyanis mindkettő. Egyik nagy erőfeszítést tett mindenbe, a másik semennyit se, de a végén mindkettő pénzben úszkált. Hát gyermekem, ha türelmes vagy, ebben az évben te is sikerekbe merülhetsz majd, mert annyi jó dolog fog az életedben egymásra halmozódni, hogy azt se tudod majd, hova kapkodj levegő után, hogy bele ne fulladj. Mondjuk, túléled a hányinger utcás másnapokat, a szesszió gyötrelme nem követ majd pótszesszióban, de még lehet az After eight-ben is rátalálsz életed fehér nadrágos szerelmére. Az elmúlt idők erőfeszítései és a türelmed ugyanis mind beérnek és beleharaphatsz majd a finom, zamatos gyümölcsbe, aminek remélhetőleg nem olyanok lesznek a mellékhatásai, mint az első almába való harapásnak, és nem leszel kiűzve a privát kis paradicsomodból.

Oroszlán

Gyötrelmes lesz az eleje, olyan leszel, mint a málhás szamár, valószínűleg a téli szesszió megizzaszt majd rendesen, de aztán hirtelen minden leesik a válladról és szamárból oroszlán lesz. A benned lakozó vadállat változtatni fog az életed azon részein, amivel nem voltál elégedett. Te a május 26-ot jegyezd fel nagy felkiáltójelekkel, mert akkor fog minden beteljesülni. Ki tudja, a KMDSZ diáknapok utáni időszak milyen gyönyörrel áld majd meg. Erre még nem adott választ Kiszel Tünde, de majd biztosan elkezd kirajzolódni a válasz a Hója erdős sáncozás közben egy kis házipálinka társaságában.

Szűz

Átértékelsz, újragondolsz és megváltoztatsz idén mindent. Hogy ez azt jelenti-e az insta profilodon she/her helyett they/them lesz, azt nem tudhatom én sem, s szerintem még te sem. De lehet éppen megtérsz majd te is egy kis szesszió utáni bleris vagy Ţevis este után. A lényeg, hogy mélyen benned változások fognak zajlani és nem feltétlenül a zorro uborkájának a csiklandozására vonatkozóan, hanem cseppet elvontabb téren. Szenvedély fog túllendíteni a hónapokon, és az adja a változás szelét Zoltán Erika valamelyik dalával. Járj résen, legalább annyira, hogy a jó energiákat is olyan hamar észrevedd, mint az ellenőrt a buszon.

Mérleg

Hát neked aztán jó szar lesz az év eleje! De, ahogy a csillagjegyed is mutatja, a mérleg akkor van tökéletes balanszban, ha mindkét oldalára egyenlő súlyt helyezünk. Kissé bipoláris lesz ez az év, az elején legalább tíz csapást fog rád mérni a Jóisten, mint az egyiptomiakra, de mindent csak azért, hogy utána fokozottan értékelhesd azt a rengeteg jót, ami vár rád. A szerelem doktora végre hozzád is eljut, és olyan izgalmas napok, éjszakák várnak rád, hogy időd sem lesz arra, hogy túlgondold a helyzeteket. Csatlakozz a szűzhöz és menjetek ketten kocsmázni, hogy a sok változást együtt dolgozhassátok majd fel.Fogjátok karon a kos barátotokat is, és amíg ő várja a sült galambot, dobjátok fel a napjait a sok érdekességgel, ami rátok vár.

Skorpió

Mélyen ajánlom, hogy keresd fel Erdélyi Mónikát és mindenkivel, aki az életed meghatározó része, de főleg a családoddal, menjetek és forgassatok le egy új Mónika-show részt, mert ez az év olyan lesz, hogy mindenképp megörökítésre méltó. Drámában gazdag pillanatokra számíthatsz, már-már inkább egy szappanoperához, vagy Győzike-showhoz hasonlítanám, de éppen ezért jól fog majd egy kis közös sörözés az évfolyamtársakkal, ahol el tudod viccelni a történteket. A tüdőd és májad mindenképp készítsd, mert ezt józanul és szivar nélkül kibírni nem lehet majd. Na de jót is mondjak: egy rakás lehetőséget fogsz kapni, de abban is csak úgy tudsz majd dönteni, ha karon fogsz egy vízöntőt és a járható útra terelitek egymást.

Nyilas

Ha valaha memoárt írnál, ez az év külön fejezetet igényelne, annyira eseménydús lesz. Rengeteg embertől kapsz majd tanácsot, felkérést, meghívást és ezekkel mindenképp élned kell.Ha éjszaka közepén érkezik egy telefonhívás, hogy épp spontán bulit szerveznek valahol, ragadd meg a lehetőséget, a másnap esedékes óra lehet nem lesz annyira meghatározó, mint a hirtelen eléd kerülő ajánlat. Szerencsés év lesz ez neked, a bleris vasárnapi beerpong mérkőzéseket és a hétfői kvízesteket én nem hagynám ki a helyedben, ki tudja, hol mit nyersz majd el ezzel a hirtelen mázlival. Törd csak sorjára a tükröket s akkor se csukd be a szemed, ha egy fekete macska megy el előtted, mert te, édes kincsem, fél lábon állva is süvíteni fogsz ebben az évben.

Bak

Szökőév ide vagy oda, neked ez az év lesz az, amikor azt mondod, hogy majd jövőre. Olyanok lesznek a hónapok, mint a lecsó: hol paradicsomot, hol patkányt fogsz találni, de a lényeg, hogy mire szépen lassan összefő minden, előtted is kirajzolódik, hogy mi miért történt. Hagyd, hogy minden történjen úgy, ahogy van, és szépen lassan felfedezed magadban és magadon a változásokat. Csak maradj békés legalább annyira, mint amennyire békés Csaba és akkor minden jó lesz, még az elmaradt vizsgáidban is megtalálod a nevetségeset jövőre.